Code. 6222340

Plot with Apartment project in Guardamar

Guardamar del Segura, Alicante, Spain

Price of sale €1.800.000 Euros

Property details

  • Country: Spain
  • Province: Alicante
  • City: Guardamar del Segura
  • Code: 6222340
  • Status: Proyect
  • Area Ground: 2144 m²
  • Property type: Land
  • Business type: Sale

Additional Description

Descriptions in Swedish & English

 

Svenska:

Tillfälle att investera i ett projekt nära stranden i Guardamar.

2 144m2 stadstomt till salu med olika faser av arbete redan utfört. Beläget i sektor ZO-3 (Los Secanos) i Guardamar del Segura. 

Priset inkluderar projekt, arbetslicenser och de olika faserna av arbetet som redan utförts.

Utveckling för 26 bostäder med olika typer av bostäder; lägenheter och radhus. I källaren är det föreberett för 29 parkeringsplatser och 10 förråd. Gated community med gemensam pool och trädgård i Guardamar del Segura (Alicante) mindre än 1 km från stranden Roqueta (Costa Blanca).

Kampanjen består av två arbetsfaser:
* Etapp I: 18 lägenheter på bottenvåningen + 2 våningar.
* Fas II: 8 bostäder; 4 lägenheter på bottenvåningen och 4 radhus på första våningen.
Bostadshus med privat pool, trädgårdsytor och källare för 29 garage och 10 förråd. Planerat för 5 hissar (3 i fas I och 2 i fas II, med en väg från källaren till det gemensamma solariet).

Av de arbetsfaser som redan utförts har den:
* Grund- och genomförandeprojekt.
* Geoteknisk studie.
* Arbetslicenser.
Markarbeten och schaktning,
* Dränering och tätskikt av kantvägg.
* Strukturfas I och II.
* Fasadhöljen på bottenvåningen.

För mer information om detta projekt, kontakta oss på Best Estate!

 

English:

Opportunity to invest in a project close to the beach in Guardamar.

2,144m2 city plot for sale with various phases of work already done. Located in sector ZO-3 (Los Secanos) in Guardamar del Segura. It includes projects, work licenses and the various phases of work already done.

Development for 26 homes with different types of homes; apartments and townhouses. In the basement there would be 29 parking spaces and 10 storage rooms. Private residence with shared pool and garden areas in Guardamar del Segura (Alicante) less than 1 km from Roqueta beach (Costa Blanca).

The campaign consists of two work phases:
* Phase I: 18 apartments on the ground floor + 2 floors.
* Phase II: 8 homes; 4 apartments on the ground floor and 4 terraced houses on the first floor.
Residential building with private pool, garden areas and basement for 29 garages and 10 storage rooms. Forecast for 5 elevators (3 in phase I and 2 in phase II, with a route from the basement to the community solarium).

Of the work phases already carried out, it has:
* Basic and execution projects.
* Geotechnical study.
* Work licenses.
Earthworks and excavation,
* Drainage and waterproofing of the edge wall.
* Structure phase I and II.
* Facade casings on the ground floor.

For more information about this project please contact us at Best Estate!Map

Street View

Contact to agent


Simon

Name:
Simon J.

Mobile number:
+34711025923


Best commercials
Best commercials Whatsapp
Today
Hi. How can I assist you today?

 

©2024 bestcommercialsspain.com, all rights reserved.